Sonik trgovina d.o.o., za trgovinu, Adresa sjedišta: Benkovačka 1A, 23000 Zadar, MBS: 110084742, OIB: 03188560115, Temeljni kapital u iznosu od 3.016,000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član Uprave: Filip Bilanović, IBAN: HR2624070001100066594 · OTP banka d.d.