Sonik d.o.o., za trgovinu, turizam i usluge, Adresa sjedišta: Benkovačka 1A, 23000 Zadar, Matični broj: 3469409, OIB: 06269544602, Temeljni kapital u iznosu od 11.500,000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Siniša Katalenić, IBAN: HR02 2402006 1100040326 · Erste & Steiermarkische bank d.d.